Projection le 15 août 2012 dans le cadre de Soirée CrêpeTown

Higanjima l’Île des Vampires
 • Réalisateur : Tae-Gyun Kim
 • Sortie : 2011
 • Pays : Japan / South Korea
 • Interdit : aux -12 ans
Casting :
 • Dai Watanabe Atsushi
 • Terri Doty Ryoko
 • Asami Mizukawa Rei
 • Kōji Yamamoto Miyabi
 • Miori Takimoto Yuki
 • Hideo Ishiguro Akira
 • Fumito Moriwaki Pon
 • Tomohisa Yuge Ken
 • Keitaro Azumi Resistance
 • Te-Gang Yi
 • Tongha Pak Ohsawa
 • Yasushi Ami
 • Takahiro Tsutsumi
 • Keita Uehara
 • Osamu Adachi Nishiyama
 • Motoki Fukami Raiki
 • Kim Soo-Jin
 • Ayako Omura
 • Ryuji Yamamoto Igarashi
 • Kazuko Sakagami Genki
 • Tetsuhiro Sai
 • Natsuko Someya
 • Etsuko Sanada
 • Rena Furuyashiki
 • Akira Sato
 • Mizuho Yoshida
 • Tamio Kobayashi
 • Momo Kodama
 • Ikuko Komori
 • Kioo Ikeda
 • Hayato Kasuga
 • Junpei Yamaguchi
 • Jun'ya Matsuoka
 • Bungo Sato
 • Daisuke Miyamura
 • Nobuyasu Fujisawa
 • Toshiya Nakamatsu
 • Yoshiyuki Kanayasu
 • Masaru Hokazono
 • Hiroshi Hijima
 • Atsushi Hida
 • Toshiyuki Yamagata
 • Junpei Katô
 • Yuu Hirase
 • Mitsuru Ôno
 • Koki Mizunuma
 • Masatoshi Shibata
 • Watanabe Yoshio
 • Yuri Akatsuka
 • Ayako
 • Aoi Nodaka
 • Yoichi Kushima
 • Minoru Maebara
 • Satoshi Shibasaki
 • Takashi Chino
 • Hiroyuki Nikaido
 • Yohei Ichikawa
 • Takaharu Oikawa
 • Keigo Kitamura
 • Yuuki Shiomi
 • Jun'ichi Iwai
 • Kazuyuki Okayama
 • Shogo Hinata
 • Atsushi Ishimoto
 • Mitsunori Masuda
 • Takafumi Sasai
 • Kensuke Takayama
 • Yousuke Shibata
 • Sonoe Mizoguchi
 • Hiroki Takano
 • Naruto Shigemi
 • Ryôji Okamoto
 • Shigeru Harihara
 • Hitomi Kitahara
 • Maya Mori
 • Yutaka Matsuzaki
 • Keiichi Ishiyama

Vampires, action, aventure et arts martiaux

HIGANJIMA L’ILE DES VAMPIRES 2011 (Japon/Corée du Sud). film déconseillé aux moins de 12 ans. Un film de Tae-gyun Kim